آنچه در این پست میخوانید

دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی شامل درس‌های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به تمامی سوالات درس‌های عمومی پاسخ دهند. تعداد سوالات درس‌های عمومی به صورت کلی  100 سوال است. بودجه‌بندی دروس عمومی کنکور 1401 به صورت زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور 1401

بودجه بندی اولین درس دفترچه عمومی کنکور به صورت زیر است:

بودجه بندی عربی کنکور 1401

بودجه‌بندی دومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1401

بودجه‌بندی سومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

بودجه بندی دروس عمومی
بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1401

بودجه‌بندی چهارمین درس عمومی در کنکور 1401 به شرح زیر است:

بودجه بندی دروس عمومی
مقالات پربازدید:

آیا با شروع از اسفند، موفق میشم؟

رفع خستگی هنگام مطالعه

تک منبعی یا چند منبعی؟

پیج های برنده ساز:

اینستاگرام

کانال تلگرام