تخمین رتبه

بدون شک یکی از نگرانی‌ها و استرس‌های دانش آموزان همواره رتبه و تراز آن‌ها در کنکور و امتحانات نهایی بوده و از این رو کوچینگ تخصصی برنده ساز این مورد مهم را فراموش نکرده و به آن پرداخته است. در ادامه ساختار تخمین رتبه برنده ساز را با هم برسی خواهیم کرد:

 

رتبه کنکور دانش آموز تشکیل شده از چیست؟

در رتبه دو آیتم مهم تاثیر گذار هستند، اول از همه امتحانات نهایی ترم دوم دانش آموزان که تاثیر آن در کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و قطعی است که صرفا از سوابق دوازدهم گرفته میشود، در کنکور ۱۴۰۴ میزان تاثیر سوابق ۶۰ درصد قطعی است که از امتحانات نهایی پایه دوازدهم و یازدهم گرفته شده و در نهایت از کنکور ۱۴۰۵ به بعد تاثیر امتحانات نهایی در رتبه دانش آموزان ۷۰ درصد قطعی است که از پایه دهم، یازدهم و دوازدهم گرفته میشود. این میزان تاثیر قابل توجه اهمیت امتحانات نهایی را نشان میدهد که نباید از آن غافل بود. قسمت دوم تشکیل دهنده رتبه دانش آموزان را هم کنکور تشکیل میدهد که طبق آخرین اخبار کنکور ۱۴۰۳ در دو مرحله و طبق جدول ضریب مشخص شده برگزار میگردد.

 

تخمین رتبه برنده ساز چگونه انجام میشود؟

در برنده ساز تخمین رتبه این گونه نخواهد بود که در ابتدای کار و بدون هیچ برسی و تحلیل قبلی صرفا بر اساس نمرات دانش آموز رتبه تخمینی دانش آموز اعلام شود. بلکه با توجه به تلاش دانش آموز و در نظر گرفتن استمرار و همچنین نظم وی و تحلیل عملکرد و آیتم‌های تخصصی دیگر رتبه تخمینی دانش آموز اعلام میگردد. استمرار یکی از مهم‌ترین موارد در مسیر موفقیت کنکور است که باعث به دست آمدن بهترین نتیجه میشود. بعد از تخمین رتبه کوچینگ برنده ساز به دانش آموز این کمک را میکند تا با توجه به تلاش و استمرار دانش آموز بهترین برنامه را در اختیار دانش آموز قرار داره و همراه دانش آموز خواهیم بود تا چالش‌ها و ناهمواری‌های این مسیر کمتر و راحت‌تر باشد.